اطلاعیه ؛ تاسیس شرکت تعاونی مسکن توسط کانون وکلا دادگستری استان

نظر به اینکه این کانون قصد تاسیس شرکت تعاونی مسکن را دارد لذا از کلیه همکاران محترم دعوت می گردد جهت عضویت ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشار جهت ثبت نام به دفتر کانون مراجعه فرمایند.

پیام تقدیر و تشکر همکاران محترم در واحد های استانی از ریاست محترم و اعضای کانون وکلای دادگستری استان

پیام تقدیر و تشکر همکاران محترم در واحد های استانی از ریاست محترم و اعضای کانون وکلای دادگستری استان برای میزبانی موفقیت آمیز سی امین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری

<< 1 2 3 4 5  ... >>