جلسه سخنرانی کمیسیون کارآموزی

جلسه سخنرانی پنج شنبه30 /6/96 کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان

نتایج هفتمین دوره آزمون اختبار کانون وکلای استان

نتایج هفتمین دوره آزمون اختبار کانون وکلای استان

قابل توجه داوطلبین محترم آزمون کاراموزی وکالت 1394 و 1395

قابل توجه داوطلبین محترم آزمون کاراموزی وکالت 1394 و 1395