حق زارعانه از منظر منابع حقوق ايران

روابط مالك و زارع از ديرباز از اه ميت ب هسزايي برخوردار بوده است و در اين راستا مس ائل مه مي مورد توجه ان دي شمندان بوده است كه از جمله آنها اين است كه آيا تصرفات زارع در ملك مالك و ا حي اء عمران وي موجد حق م يباشد يا خير؟ كه در اين خصوص لازم است به منابع حق موصوف بپردازيم

افزایش هزینه های دادرسی دعاوی مالی در تعارض با حق دادخواهی

عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری چهارمحال وبختیاری گفت:افزایش هزینه دادرسی دعاوی مالی در تعارض با حق دادخواهی است.

تحولات قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392/12/4

پس از احياء تشكيلات دادسرا در سال 1381 در نظام قضايي كشورمان، موضوع وضع قانون آيين دادرسي كيفري مختص دادسرا در محافل حقوقي كشور مطرح گرديد. قوه ي قضائيه نيز در راستاي تكليف قانوني اقدام به تهيه و تنظيم لايحه آيين دادرسي كيفري نمود كه پس از بررسي ساليان متمادي بالاخره قانون موصوف در جلسه مورخه 1392/12/4 كميسيون قضائي حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 85 قانون اساسي مورد تصويب قرار گرفت ...

وكالت اتفاقي (موقت)

وكالت به عنوان شغلي تخصصي با ريزه كاري هاي فراوان كه يكي از مشاغل سخت در دنيا شناخته مي شود، در ايران نيز جايگاه و شرايط خاص خود را دارد. افراد پس از تحصيل در رشته ي حقوق و رشته هاي مرتبط با آن و اخذ مدرك ليسانس در اين رشته بايد در آزمون وكالت شركت نموده و پس از گذراندن دوره ي كارآموزي و اثبات خبرويت در آزمون اختبار موفق به كسب جواز وكالت مي شوند.