• عضویت

به مناسبت روز وكيل مدافع مقامات محترم قضائي استان جناب اقاي بهرامي رياست محترم دادگستري استان ، جناب اقاي دكتر ميرحاجي معاونت محترم دادگستري و رياست حفاظت اطلاعات دادگستري ، جناب اقاي دكتر جليل پيران معاونت محترم دادگستري ، جناب اقاي عربي معاونت محترم ريس كل دادگستري در أمور إجرائي ، جناب اقاي اعلايي معاونت محترم دادگستري و جناب اقاي دكتر قائدي  رياست محترم دادگستري شهرستان شهركرد در مكان كانون وكلاي دادگستري در مورخ ٩٦/١٢/٨حضور يافتند

و ضمن اعلام تبريك روز وكيل مدافع  جناب اقاي بهرامي رياست محترم دادگستري استان از تعامل بين كانون وكلا و دادگستري إبراز خرسندي نموده و بيان داشتند اجراي عدالت در راستاي تقويت اين تعامل است .در ادامه جناب اقاي ابراهيم كياني رياست محترم كانون وكلا نيز ازحضور مقامات محترم تشكرنموده و اعلام داشته تمام تلاش خود در جهت تقويت اين تعامل خواهند نمود
روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري استان

photo ۲۰۱۸-۰۳-۰۶ ۰۸-۰۴-۰۶

photo ۲۰۱۸-۰۳-۰۶ ۰۸-۰۴-۱۸

photo ۲۰۱۸-۰۳-۰۶ ۰۸-۰۴-۲۹

photo ۲۰۱۸-۰۳-۰۶ ۰۸-۰۴-۴۲

photo ۲۰۱۸-۰۳-۰۶ ۰۸-۰۵-۱۴

 

 رفتن به بالای صفحه