فراخوان حضور در دومین کنگره بین المللی حقوق ایران

فراخوان حضور در دومین کنگره بین المللی حقوق ایران

اطلاعیه بیمه نوین

اطلاعیه بیمه نوین جهت استفاده از خدمات کانون وکلا

اطلاعیه ؛ انعقاد قرارداد بیمه

انعقاد قرارداد بیمه درمانی تکمیلی

بیانیه بیستمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا

جلسات اصلی مجمع عمومی بیستمین همایش مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، با حضور اعضای هیات مدیره تمامی کانون های وکلای دادگستری کشور، از جلسه عصر چهار شنبه ۱/۲/۹۲ و جلسات صبح و عصر پنج شنبه ۲/۳/۱۳۹۲ در محل هتل لاله شهر سرعین استان اردبیل، تشکیل گردید و با بررسی دستور کار و مباحث حاشیه ای، اهم مباحث و مصوبات، بشرح ذیل مطرح و اقدام گردید.

<< 1 2 3 4 5  ... >>