وکلای دادگستری استان چهارمحال وبختیاری تا 1391/8/18 تابع کانون وکلای دادگستری استان اصفهان بوده اند تا اینکه به تجویز ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 .از آنجائیکه تعداد وکلای شاغل در استان بیش از 60 نفر بودند مجمع عمومی وکلای استان در تاریخ 1391/5/1 تصمیم گرفتند که کانون وکلای دادگستری استان از کانون اصفهان جدا ودرقالب شخصیت حقوقی مستقل فعالیت نمایند ، ...
وکلای دادگستری استان چهارمحال وبختیاری تا 1391/8/18 تابع کانون وکلای دادگستری استان اصفهان بوده اند تا اینکه به تجویز ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 .از آنجائیکه تعداد وکلای شاغل در استان بیش از 60 نفر بودند مجمع عمومی وکلای استان در تاریخ 1391/5/1 تصمیم گرفتند که کانون وکلای دادگستری استان از کانون اصفهان جدا ودرقالب شخصیت حقوقی مستقل فعالیت نمایند ، از همان تاریخ هیئت نظارت بر انتخابات از بین وکلای استان تعیین تا فرایند انتخابات را فراهم نمایند پس از ثبت نام افراد واجد شرایط بمنظور احراز عضویت هیات مدیره تعداد 14 نفر ثبت نام نمودند که پس از اجام تشریفات مربوطه وتأیید صلاحیت نامزدهای هیات مدیره توسط دادگاه انتظامی قضات انتخابات اولین دوره هیات مدیره در تاریخ 1391/7/30 در محل نمایندگی کانون برگزار گردید که تعداد 5 نفر از نامزدها توانسته اند حداکثر آراء را به خود اختصاصی وبه عنوان اولین هیات مدیره کانون تعیین شدند که پس از رسیدگی به اعتراض اشخاص دادگاه انتظامی قضات مرکز در تاریخ 1391/8/18 صحت انتخابات را تأیید نمود وعملاً از این تاریخ کانون وکلای استان مستقل گردید وفعالیت های مورد نظر مستقلاً انجام پذیرفت.
 
دومین دوره انتخابات هیات مدیره نیز حسب مقررات قانونی در تاریخ 1393/10/18 برگزار وتعداد 5 نفر از وکلا به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره بنامهای :
 
 
 
1- احمد اسماعیلی 
 
2- نبی اله مومنی 
 
3- ابراهیم کیانی 
 
4- تقی مبینی
 
5- سیروس کیانی  
 
  تعیین شدند که در حال حاضر عملاً تصدی کانون را به عهده دارند.
 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه