ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

تصویر

1

آقاي جهانبخش صادقی

رئیس

 32

2

 

رضا علیدوستی شهرکی

 

عضو

 

3

 

آقاي حبيب الله حقيقي

 

عضو

 

4

 

 

فرشته ارهفت

 

عضو

Fereshteh Erhaft 

 

 

5

 

 

 

میترا پور کاوره

 

 

عضو

 Mitra Pourkaveh Dehkordi

 

 

6

 

 

حسین باقری 

 

 

عضو

 Hoseyn Baghery

 

7

 

 

مهدی خلیلیان 

 

عضو

 

 

8

 

 

بهناز خیری

 

عضو 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه