انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری

بسمه تعالی

 نظر به اینکه در آستانه انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری قرار داریم و یکی از مباحث اصلی ، مباحث مالی کانون است . بدینوسیله اعلام می گردد اسناد مالی در کانون موجود بوده و در اختیار کاندیداهای محترم قرار خواهد گرفت . چنانچه کاندیداهای محتـرم تمایل به رؤیت اسناد مالی دارند می توانند در خواست کتبی خود را به کانون ارائه فرمایند.

 

 

                                                                                        ابراهیم اکبریان                      

                                                                                  رئیس امورمالی کانون وکلای دادگستری استان

 

 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه